Monipuoliset siivouspalvelut laajasti Uudenmaan alueella

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen meille asettamien velvoitteiden mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Siivousilo Oy (y-tunnus: 2729115-1)

Kaukotie 16

04410 Järvenpää

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä asioita koskevat yhteydenotot voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@siivousilo.fi

3. Rekisterin nimi

Siivousilo Oy:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Siivousilo Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
 • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Yrityksen sisäinen analysointi ja tilastointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Asiakkaalla on oikeus olla antamatta meille tietoja ja olla tunnistautumatta meille. Kuitenkin, jos asiakas päättää olla luovuttamatta pyytämiämme henkilötietoja tai ei halua tunnistautua, emme ehkä voi tarjota haluttuja palveluja tai tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yksityisasiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Mahdollisen avustajan, yhteyshenkilön tai yhteystahon nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, ostotapahtumat
 • Tilauksen sekä palvelujen toimitustiedot
 • Markkinointikiellot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimukseen tai tilaukseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, sopimussuhteiden sisällöt, tilausten sisällöt, allekirjoitukset.
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Verkkokaupan tilaustiedot, kuten tuotesisältö, maksutapa, toimitustapa ja tilaajan sekä vastaanottajan tiedot.
 • Maksullisten ja korkeaa tietotasoa vaativien palvelujen osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistautumista varten.
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta sekä verkkokauppamme käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaan oma ilmoitus puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Liike ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
 • Yhteistyöorganisaation välityksellä tulleet tiedot.

7. Evästeet

 Verkkosivullamme evästeiden hyväksyntä lähettää laitteeseen evästeen. Se on pieni määrä tietoa, joka tallentuu laitteen kovalevylle ja kertoo meille, että laitetta on käytetty verkkosivustollamme vierailuun. Eväste ei pysty tunnistamaan laitteen käyttäjää tai omistajaa. Evästeiden käyttöä voi rajata valitsemalla vain välttämättömät evästeet, evästeiden käytön voi myös torjua selaimen asetusten avulla. Käytämme evästeitä tiedon keräämiseksi verkkosivustoltamme, jotta voisimme paremmin ymmärtää, mitkä sivuistamme ovat suosituimpia ja milloin niitä käytetään eniten, ja saadaksemme muuta tietoa Internet Protocol (IP) -osoitteista, verkkosivusto-osoitteista, jotka ohjaavat sivustollemme, sovelluksen toimintalokeista ja virhelokeista, jotka auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme sisällöllisesti ja helpottamaan niillä navigointia. Evästeitä käytetään tallentamaan tietoja, joista ei voi tunnistaa henkilöä, kuten milloin kyseinen käynti tapahtui, oliko kävijä käynyt sivustolla aiemmin. Verkkosivujemme hallinnoimia evästeitä ei tallenneta laitteellesi ilman suostumustasi. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat evästeet, joita tarvitaan sivuston toimintojen ylläpitoon. Muiden osapuolten kuin verkkosivujemme evästeet voi torjua valitsemalla selaimelta asetuksen "Estä kolmannen osapuolen evästeet".

8. Tietojen vastaanottajat

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppanille palvelun kannalta välttämättömiä toimintoja varten, kuten taloudenhallinta, työnantajavelvoitteiden hoito sekä Siivousilo Oy:n sisäinen työnohjaus. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle kohdassa "Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus" mainituista syistä. Muita kolmansia osapuolia ovat muun muassa: meihin liittyvät oikeushenkilöt, edustajat, ulkopuoliset neuvonantajat ja ulkopuoliset palveluntarjoajamme ja urakoitsijamme (kuten postipalvelujen tarjoajat, kaupalliset edustajat tai tukipalvelut), valtion virastot, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset, sääntelyelimet ja riidanratkaisuelimet (tai muut elimet, joille tiedot on lain nojalla tai tuomioistuimen määräyksestä luovutettava), ja muut henkilöt tai tahot, joille olet antanut luvan luovuttaa tietojasi. 

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot käsitellään aina luottamuksellisena. Asiakastietojärjestelmän työnohjauksen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työnohjausjärjestelmä sisältää vain työn suorituksen puolesta välttämättömät tiedot. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Asiakastietorekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Ainoastaan palvelun ylläpitäjillä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella tunnistautumisella tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yksityisyyden suojassa olevia tietoja (esim. henkilötunnus) toimitetaan ainoastaan sellaisille yhteistyökumppaneille, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamisen kannalta. Nämä yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet ehdottomaan luottamuksellisuuteen tietojen osalta.

10. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastus oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuina joko sähköpostilla osoitteeseen info@siivousilo.fi tai kohdassa 1. ilmoitettuun postiosoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä itseään koskevia tietoa suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto asioissa rekisteröity voiolla yhteydessä sähköpostitse info@siivousilo.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai esitämme perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

12. Tietosuojaselosteen päivitys

Saatamme ajoittain tarkistaa, korjata ja muuttaa tietosuojaselostettamme ja tapaamme käsitellä henkilötietoja. Julkaisemme päivitetyn tietosuojakäytäntömme verkkosivullamme. Mahdolliset korjatut ehdot astuvat voimaan julkaisupäivänä.